بایدها و نبایدهای قبل از عمل لازک

سوابق حرفه ای چشم پزشکی نوآوران
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
درباره چشم پزشکی نوآوران
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶


بایدها و نبایدهای قبل از عمل لازک

در این ویدئو به این موضوع می پردازیم که چه کارهایی را باید قبل از انجام عمل لازک انجام دهیم و از انجام چه چه کارهایی باید خودداری کنیم.

تاثیر هزینه عمل لازک بر کیفیت عمل چیست؟
Connect us