دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه

تاری دید
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
احساس جسم خارجی
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه


اغلب موارد مگس پران طبیعی هستند . علت مگس پران اعلب به علت پروتئین و یا بافتهایی است که در بافت شفاف پشت عدسی چشم یعنی زجاجیه گیر افتاده اند .


با افزایش سن ، زجاجیه آبکی تر شده و این رشته ها و شکل های نخ مانند در زجاجیه راحت تر جابجا شده و به همین دلیل بیشتر مقابل دید احساس میشوند . علاوه بر این ، زجاجیه ممکن است از شبکیه مجاور خود جدا شده و مگس پران بیشتری ایجاد کند .
توجه داشته باشید اگر مگس پران با جرقه همراه باشد ، موضوع جدی تری بوده و ممکن است هشداری برای کندگی شبکیه باشد .
به عنوان یک اصل کلی ، اگر فقط چند نقطه ، چند حالت نخ مانند و یا آت و اشغال هایی مقابل دید شما می اید که با خستگی شما ارتباط داشته و در شرایط نوری مختلف رفت و آمد دارد ، چندان اهمیتی نداشته و نرمال محسوب میشود . امااگر ناگهان جرقه های نورانی ، ابری از مگس پران ، و یا حالت پرده مانندی مقابل دید شما می آید ، بهتر است به پزشک خود و یا اورژانس مراجعه نمایید . پزشک مردمک شما را با ریختن قطره مخصوص باز نموده و بدقت ته چشم شما را میبیند تا از عدم وجود مسائل مخاطره آمیزی مثل کند گی شبکیه و یا سوراخ شدن شبکیه مطمئن شود .
اغلب کندگی های شبکیه اگر بموقع تشخیص داده شوند قابل درمان خواهند بود . ولی اگر در تشخیص کندگی شبکیه تاخیری صورت گیرد ممکن است به از دست رفتن دید ویا حتی نابینایی منجر گردد .
راهکار: اغلب موارد جداشدن زجاجیه تنها به بروز مگس پران منجر شده و تنها لازم است تحت نظر قرار گیرند . اما شما متوجه نمیشوید که ایا جداشدن زجاجیه و یا مسئله جدی تری یعنی جداشدن شبکیه اتقاق افتاده است . به همین دلیل لازم است توسط پزشک ویزیت شوید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us