درمان بلفاریت (بخش دوم)

درمان بلفاریت (بخش اول)
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
سایر نکات در مورد درمان خشکی چشم (بخش اول)
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

درمان بلفاریت (بخش دوم)


رعایت بهدااشت پلک ها باعث بهبود علایم بلفاریت میشود


همینطور چنانچه گفته شد ، بعضی پزشکان مکمل های غذایی دیگری مثل اسید های چرب امگا -٣ را نیز توصیه میکنند تا کمکی برای غدد روغنی لبه پلک باشد .
از انجایی که بلفاریت در بسیاری مواقع با خشکی چشم نیز همراه است بعضی پزشکان داروهای بدون نسخه مثل قطره اشک مصنوعی و یا داروهای مشابه انرا توصیه میکنند .
در موارد شدید خشکی چشم ، بویژه اگر بلفاریت مهمی نیز همراه آان نباشد ، گاه گذاشتن پلاگ های پونکتوم ( بستن سوراخ های ریز لبه گوشه داخلی پلک ) میتواند از تخلیه بیشتر اشک جلوگیری نموده وبا نرم کردن بیشتر سطح بیشتر چشم به رفع علائم کمک کند .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us