درمان بلفاریت (بخش اول)

رعایت بهداشت پلک ها و بهبود علایم بلفاریت (بخش سوم)
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
درمان بلفاریت (بخش دوم)
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

درمان بلفاریت (بخش اول)


رعایت بهدااشت پلک ها باعث بهبود علایم بلفاریت میشود


ممکن است بلفاریت درمان قطعی نداشته باشد . اما همانطور که پیش از این گفته شد ، رعایت بهداشت و مصرف دارو در اداره بلفاریت موثر بوده و ماساژ مناسب و کمپرس گرم میتواند در باز کردن غدد مزبور تاثیر داشته باشد .
اگر شما از کنتاکت لنز نرم استفاده میکنید ، ممکن است پزشک به شما کنتاکت لنز سخت را توصیه کند و یا توصیه نماید کنتاکت لنز نرم تان را مرتبا و هر از گاهی بردارید تا ریز ه هایی که ممکن است در جریان بلفاریت تجمع می یابدرا بکاهید . بسته به شدت علائم ممکن است لازم باشد مدتی از زدن کنتاکت لنز صرف نظر نمائید .

خانم ها بهتر است آارایش سبکتری کنند چراکه آرایش بهداشت پلک را بیشتر مختل میکند . اگر پزشک شامپو ضد شوره را توصیه کرد مراقب باشید به چشم وارد نشود چراکه چشم شما را تحریک خواهد کرد .
تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us