سایر عوارض جراحی کاتاراکت (بخش دوم)

وضعیت بینایی بعد از جراحی کاتاراکت
فروردین ۷, ۱۳۹۷
عوارض جراحی آب مروارید – هشدار ویژه برای مردان
فروردین ۸, ۱۳۹۷

سایر عوارض جراحی کاتاراکت (بخش دوم)


سایر عوارض جراحی آب مروارید جزئی بوده و شامل موارد زیر میباشند:


• تورم قرنیه یا شبکیه
• افزایش فشار داخل چشم (فشار خون چشم)
• چشم پلک (پتوز)
عوارض جزئی معمولا با دارو برطرف میگردند.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us