شرایط و مراقبتهای پس از عمل لازک

درباره چشم پزشکی نوآوران
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
معرفی چشم پزشکی نوآوران (قسمت دوم)
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶


پس از عمل لازک چه کارهایی باید انجام دهیم

در این ویدئو به این موضوع می پردازیم که پس از انجام عمل لازک نیاز به چه مراقبت هایی وجود دارد.
کاهش بینایی پس از عمل لازک نگران کننده است؟

تاثیر هزینه عمل لازک بر کیفیت عمل چیست؟
Connect us