درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش دوم)

درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش اول)
فروردین ۷, ۱۳۹۷
خطرات لیزر کپسولوتومی YAG
فروردین ۷, ۱۳۹۷

درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش دوم)آیا بعد از انجام این روش احساس ناراحتی وجود خواهد داشت ؟
با این وجود باید یک نفر همراه با بیمار در طول مراحل در مطب پزشک حضور داشته باشد زیرا برخی بیماران مانند کودکان و افراد معلول ذهنی ممکن است نیاز به آرامسازی داشته باشند.
• بعد از انجام کپسولوتومی لیزر YAG ممکن است بتوانید فعالیت های طبیعی خود را بلافاصله شروع کنید. ممکن است مشکلات کوچکی را نیز در چشم خود احساس کنید اما این مشکلات طی چند هفته حل خواهد شد.
• اکثر مردم می توانند به اهداف خود را در عرض یک روز جامع عمل بپوشانند.
• از آنجا که لیزر YAG قسمت مرکزی کپسول خلفی پشت لنز داخل چشم را حذف می کند، این مورد بازگشت پذیر نمیباشد. بنابراین درمان لیزری تا از بین بردن کمبود دید ناشی از کپسول خلفی بعد از عمل جراحی کاتاراکت ضروری میباشد.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us