درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش اول)

عوارض جراحی کاتاراکت (بخش چهارم)
فروردین ۷, ۱۳۹۷
درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش دوم)
فروردین ۷, ۱۳۹۷

درمان اپوکسی کپسول خلفی (بخش اول)خوشبختانه، یک لیزر YAG میتواند ساییدگی کپسول خلفی را به صورت ایمن، موثر و بدون درد انجام دهد. این روش به نام کپسولوتومی لیزرYAG اغلب در مطب پزشک انجام میشود .
کپسولوتومی لیزر YAG فقط شامل چند مرحله ساده می باشد:
• معمولا قبل از انجام عمل جراحی چشم، با تزریق قطره چشم سفت می شود.
• یک لیزر کپسول خلفی مبهم را بدون بریدن چشم از خط دید بیرون می آورد.
• بسیاری از چشم پزشکان قطره چشم ضد التهابی را پیشنهاد می کنند.
• این روش فقط چند دقیقه طول می کشد و کاملا بدون درد است.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us