سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت دوم)

سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت اول)
فروردین ۹, ۱۳۹۷
سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت سوم)۹
فروردین ۹, ۱۳۹۷

سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت دوم)


RK در حال حاضر عملا منسوخ شده است و به دلیل پیشرفت روش اصلاح بینایی با لیزر به عنوان روش اولیه برای تصحیح بینایی استفاده میشد.


کراتکتومی فوتورفراکتیک (PRK) اولین روش تصحیح بینایی توسط لیزر چشم است که به منظور حذف انقباض قرنیه از بافت مستقیم از سطح چشم استفاده می شود.

PRK همچنین به عنوان تخریب سطح شناخته شده است و در طول دهه 1980 در خارج از ایالات متحده انجام میشده . همچنین PRK در سال 1995 مورد تاید FDA قرار گرفت و هنوز هم مورد استفاده می باشد، اما امروزه لیزیک محبوب ترین روش جراحی لیزر میباشد.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us