مفاهیم اولیه جراحی چشم

آنچه درباره لیزیک باید بدانید (قسمت سوم)
فروردین ۹, ۱۳۹۷
سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت اول)
فروردین ۹, ۱۳۹۷

مفاهیم اولیه جراحی چشم


راهنمای کامل برای استفاده بیماران


در دهه 1950 که هنوز لنزها محبوبیت پیدا نکرده بودند ، استفاده ازعینک حداقل در هفت قرن متوالی تنها روش عملی برای تصحیح بیماری های انکساری چشم بود.

در حال حاضر، چندین روش مدرن برای جراحی اصلاح بینایی چشم وجود دارند که عبارتند از: تغییر لیزر سطح چشم در روش هایی مانند لیزیک و PRK تا جراحی لنزهای مصنوعی برای اصلاح بینایی.

در لیزیک، PRK و روش های مشابه، انرژی لیزر منحنی سطح مقابل قرنیه چشم را تغییر داده تا شیوه اشباع نور را به چشم تغییر یابد. لنزهای مصنوعی که به صورت جراحی وارد چشم می شوند نیز می توانند اشعه های نور را برای اصلاح بینایی تغییر دهند.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us