سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت پنجم)

خطاهای چشمگیر شدید و جراحی چشم برای افراد مسن تر (قسمت سوم)
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت ششم)
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت پنجم)PRKیا Wavefront به عنوان wavefront-guided، wavefront-assisted یا custom LASIK / PRK شناخته می شود که شامل تحلیل فوق العاده مدرن به عنوان wavefront، برای اندازه گیری دقیق چگونگی حرکت نور از طریق چشم است. لیزرهای Excimer با تجزیه و تحلیل موج ساخته شده میتوانند خطاهای بینایی را شناسایی کرده و به طور خودکار آن را تنظیم کنند، . مطالعات نشان می دهد زمانی که انرژی لیزر برای تغییر شکل قرنیه اعمال شود لیزیک مبتنی بر موج فاکتور کمک می کند تا حساسیت کنتراست را حفظ کند و خطر لرزشی پس از عمل جراحی لیزیک را کاهش دهد.

اگر شما شرایط جراحی لیزیک را دارا هستید کراتوپلاستی هدایت شده (Visian ICL and Verisyse) از یک پروب کوچک و امواج رادیویی کم انرژی استفاده می کند تا "نقاط" را در اطراف حاشیه مقابل سطح چشم مشاهده کند. این روش نسبتا قرنیه را تقویت می کند تا افرادی که مبتلا به دور بینی چشم هستند را درمان کند ، همچنین نزدیک بینی را نیز تصحیح مینماید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us