سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت هفتم)

سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت ششم)
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
کدام روش جراحی برای شما مناسب تراست؟ (قسمت اول)
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

سیر تکمیلی جراحی چشم برای اصلاح بینایی (قسمت هفتم)در حال حاضرجراحی آب مروارید می تواند به عنوان یک روش تصحیح بینایی مورد استفاده قرار گیرد. ایمپلنت های جدید لنز برای جراحی آب مروارید، می تواند تا حدودی نزدیک بینی و دوربینی فرد را تصحیح نماید. این لنزها، به نام IOL های چند نفره نیز نامیده می شوند و در حال حاضر توسط بسیاری از جراحان آب مروارید استفاده می شود و نتایج بسیار محرمانه ای دارند.همچنین، IOL های لنفاوی که آستیگماتیسم را اصلاح می کنند می توانند در جراحی آب مروارید برای کاهش نیاز به عینک پس از آب مروارید حذف شوند.لازم به ذکر است بیمه درمانی هزینه های اولیه ای برای جراحی آب مروارید را پوشش می دهندو یا می توانید هزینه های اضافی این لنزهای مدرن را خودتان بپردازید که به طور بالقوه می تواند طیف وسیعی از بینایی را بازگرداند. اگر شما هزینه پرداخت اضافی برای تصحیح کامل بینایی را تقبل نمایید ، جراحی آب مروارید می تواند به عنوان یک عمل جراحی انکساری مورد توجه قرار گیرد.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us