عمل جراحی پی آر کی PRK چگونه انجام می شود؟

ارزیابی مزایا و معایب PRK
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
از جراحی PRK چه انتظاراتی دارید؟
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

عمل جراحی پی آر کی PRK چگونه انجام می شود؟


در ابتدا جراح ، یک قسمت مرکزی اپیتلیوم قرنیه را با یک محلول الکل، یک دستگاه "بوفینگ" یا یک ابزار جراحی استریل می کند.


سپس از یک لیزر اکسایمر برای اصلاح شکل انحنای سطح قرنیه استفاده می شود. این لیزر بسیار تخصصی با کنترل کامپیوتری میباشدکه پالس های نور ماوراء بنفش سرد را به نمایش می گذارد که مقادیر میکروسکوپی بافت را در یک الگوی دقیق حذف می کند.
سپس یک لنز دارای بافت نرم " bandage " روی قرنیه جهت محافظت از چشم شما قرار می گیرد. سلول های اپیتلیال جدید در حدود چهار یا پنج روز رشد می کنند و در نهایت لنز( bandage ) توسط جراح از چشم برداشته می شود.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us