مقایسه PRK (پی آر کی) با لیزیک (قسمت اول)

بهترین کاندیدهای عمل پی آر کی PRK
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
مقایسه PRK (پی آر کی) با لیزیک (قسمت دوم)
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مقایسه PRK (پی آر کی) با لیزیک (قسمت اول)


تفاوت اصلی بین PRK (پی آر کی) و LASIK در اولین گام یعنی روش هاست.


در لیزیک ، یک فلپ نازک روی قرنیه با یک میکروکراتوم یا یک لیزر femtosecond ایجاد می شود. این فلاپ برای برداشتن بافت قرنیه زیرین استفاده می شود ، سپس قرنیه با لیزر اکسایمر تغییر شکل داده می شود.
در PRK (پی آر کی)، لایه بیرونی قرنیه (اپیتلیوم) قبل از تغییر شکل بافت قرنیه زیرین با لیزر اکسایمر برداشته می شود. اپیتلیوم خود را در عرض چند روز پس از جراحی بر روی سطح قرنیه بازسازی می کند.
یکی دیگر از انواع PRK (پی آر کی) عمل جراحی لازک میباشد که به جای حذف لایه اپیتلیال قرنیه به صورت PRK (پی آر کی)، لایه اپیتلیال (با استفاده از ابزار جراحی به نام trephine)، در طول عمل جراحی حفظ و سپس جایگزینی آن در سطح چشم در انتهای روش انجام میشود.
لازک به علت بازده بهبود بیشتر دید در مقایسه با PRK (پی آر کی)، محبوبیت PRK (پی آر کی) را کاهش داده است، زیرا بهبود در لایه اپیتلیال جایگزین در لازک کمتر به طول می انجامد تا رشد یک لایه اپیتلیال جدید در PRK (پی آر کی).

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us