درد چشمی

سوزش چشم
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
ضربه به چشم
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

برای درمان درد چشمی چه کارهایی باید انجام دهیم؟


درد چشمی میتواند تیز و یا مبهم ، داخلی و یا خارجی ، دایمی و یا منقطع ، و فرورونده و یا تپنده باشد . بهنوان یک اصل کلی ، اگر درد چشم با قرمزی همراه باشد بهتر است به پزشک و یا مراکز اورژانس مراجعه نمایید .


درد چشمی ممتد ، خصوصا اگر در هنگام حرکت چشم بوده و یا در لمس بیشتر حس شود ، معمولا نشانی از التهاب های چشمی بخش های داخلی چشم است . این بدان معناست که بهتر است هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمایید .
درد چشمی گاهی به علت خشکی چشم است که اغلب نیز با همان داروهای بدون نسخه اشک مصنوعی التیام می یابد . گاهی درد چشمی به علت مهمتری مانند التهاب های داخل چشمی یا همان یوئیت است . یوئیت معمولا به علت التهاب بافتهای داخل چشمی مثلا عنبیه است . این نوع التهاب نیز معمولا میتواند بخوبی تحت درمان قرار گیرد .
دردچشمی همراه با تاری دید معمولا جنبه اورژانس داشته و باید بسرعت توسط پزشک شما تحت بررسی قرار گیرد .
راهکار: اگر درد شما مبهم و چیزی شبیه سردرد است و قرمزی و تاری دید ندارد ، ممکن است به علت کارکشیدن بیش از حد چشم ، استرین چشمی و حتی مشکلات سینوس باشد . توصیه میشود حتی اگر درد شمابا مسکن و استراحت خوب میشود ختما با پزشک خود مشورت نمایید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us