ضربه به چشم

درد چشمی
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
تاری دید
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

برای درمان چشم ضربه دیده چه کارهایی باید انجام دهیم؟اصابت ضربه به چشم اساسا میتواند سبب قرمزی ، همراه با درد و تاری دید شود . در اثر ضربه چشم ممکن است خراشیده و یا پاره شود ، ولی گاهی ممکن است صدمات مخفی دیگری در داخل چشم بصورت کندگی شبکیه اتفاق افتد که بسیارهم جدی و مستلزم درمان اورژانس است . جز در مواردی که ضربه جزیی است ، لازم است چشم ضربه دیده حتما توسط پزشک معاینه شود .
راهکار : جهت رفع سریع درد ، یک کمپرس خیلی سرد و یا یخ بر روی چشم صدمه دیده بگذارید . اگر به پزشک دسترسی ندارید ، به یک اورژانس مراجعه کنید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us