دیگر عفونت های ویروسی چشمی

چشم صورتی (pink eye) یا همان کونژکتیویت
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
کراتیت آمیبی یا کراتیت اکانتوموبا
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

دیگر عفونت های ویروسی چشمی ( viral conjunctivitis ) :علاوه بر چشم صورتی که پیش از این به ان اشاره شد عفونت های چشمی ممکن است از منشا ویروس های دیگری مثل هرپس سیپلکس یا همان ویروس تبخال نیز اتفاق افتد .
کراتیت های قارچی : نوعی از این عفونت ها در سال ٢٠٠۶ وبصورت یک همه گیری جهانی در کسانی که از کنتاکت لنز استفاده میکردند اتفاق افتاد که علت ان نیز الودگی محلول های نگهدارنده لنز بود یکی از علل شایع آن عفونت های چشمی قارچ فوزاریوم است که معمولا در مواد ارگانیک و بیشتر بدنبال خراش چشمی متعاقب برخورد با شاخه های درختان اتفاق می افتد

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us