اندوفتالمیت

تراخم
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
درمان عفونت های چشمی (بخش اول)
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷

اندوفتالمیت :زمانیکه عامل میکروبی و بویژه عامل باکتریال به داخل چشم نفوذ کند بسیار مخاطره آمیز بوده و در صورت عدم درمان سریع و موثر نابینایی فرد را بدنبال خواهد داشت . این عفونت ممکن است به دنبال وارد شدن جسم تیزی بداخل چشمو یا بدنبال جراحی های چشمی مثلا جراحی کاتاراکت اتفاق افتد بطوری که در سوراخ شدن ها و اسیب های جدی چشمی ۴تا ٨٪ احتمال بروز اندوفتالمیت وجود دارد .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us