تراخم

درمان بلفاریت
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
اندوفتالمیت
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷

تراخمگر چه این عفونت در امریکا کمتر دیده میشود ولی عامل آن که میکروبی بنما کلامیدیا تراکوماتیس میباشد بریژه در کشور های توسعه نیافته عامل موار متعددی از عفونت های چشمی و نابینایی ناشی از ان است . حشرات و وبویژه پشه ها عامل انتشار این بیماری هستند .
تراخم بطور تیپیک لایه داخلی پلک را در گیر نموده و در نهایت سبب اسکار و جای زخم ناشی از آن میشود که بدنبال ان بداخل برگشتن پلک و برخورد آزاردهنده نوک مژه ها به قرنیه و بالاخره آسیب قرنیه را بدنبال خواهد داشت که همین موضوع به کوری فرد می انجامد .
رعایت بهداشت مناسب و در دسترس بودن واستفاده از انتی بیوتیک های مناسب خوراکی نقشی اساسی در درمان و کنترل تراخم به عهده دارد .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us