بلفاریت خلفی

بلفاریت دمودکس
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
بلفاریت میبومین
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

بلفاریت خلفیبلفاریت خلفی به علت اختلال عملکرد غدد مترشحه روغن میبومین داخل پلک ایجاد میشود . منافذ این غدد بداخل لبه های پلک باز میشود ، و روغن ترشح شده از این غدد مانع تبخیر اشک میشود
بلفاریت خلفی که بنام های های دیگری از قبیل بلفاریت میبومین ، میبومایتیس(meibominitis) یا اختلال عملکرد غدد میبومین نیز شناخته میشود خروجی غدد میبومین را کاهش داده و باعث ترشح روغنی غیر طبیعی میشود .
علائم بلفاریت خلفی بصورت ضخیم شدن و ملتهب شدن لبه های پلک ، دلمه بستن لبه های پلک و علائم دیگری میشود که معمولا اداره درمانی انها مشکل است . با این نوع بلفاریت ممکن است اشک نیز حالت کف الود پیدا کند .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us