بلفاریت سبورئیک

بلفاریت قدامی
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
بلفاریت دمودکس
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

بلفاریت سبورئیکلفاریت سبورئیک یا شوره ای به علت بیماری درماتیت سبورئیک که بصورت پوسته و شوره های متعددی روی پوست واز جمله روی پوست پلک تظاهر میکند ایجاد میشود . تمیز کردن مرتب پلک ها با ماساژ و شامپو های نان دترژان(nondetergant) باعث بهبودی قابل ملاحظه و بهبود ظاهر پلک ها میشود .
اکادمی متخصصین پوست امریکا اذعان داشت که علت این بیماری پوستی بدرستی مشخص نشده است . ولی درماتیت سبورئیک در افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند بیشتر دیده میشود و در این شرایط قارچ ها و مخمر ها یی که در شرایط روغنی ( لیپید ) پوست رشد میکنند ممکن است سبب درماتیت سبورئیک و بلفاریت ناشی از ان شوند .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us