ضعف بینایی چیست؟

اقدام احتیاطی در استفاده از روغن ها
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
دلایل ضعف بینایی
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷


ضعف بینایی چیست؟


ضعف بینایی، اصطلاح مورد استفاده برای توصیف اختلالات بینایی است که نمی توان به طور کامل با عینک، لنز، دارو یا جراحی چشم اصلاح گردد. مواردی از ضعف بینایی به شرح ذیل میباشد:


• • از دست دادن حد بینایی (BVCA) تا بدتر از 20/70 در چشم.
• • از دست دادن بینایی بصری در اطراف (فقدان بینایی در حاشیه) و نقاط کور، نمونه هایی از از دست دادن بینایی بصری میباشد.
• • Legal blindness ، در ایالات متحده Legal blindness به طور معمول به عنوان حد بینایی 20/200 یا بدتر و یا بینایی بصری در اطراف (زمینه بصری) است که به 20 درجه یا کمتر محدود میشود.
طبق نظر سنجی انجام شده مربوط به معلولیت در آمریکا در سال 2014 مشخص گردید 2.3 درصد از افراد 16 سال و بیشتر دارای ناتوانی بینایی یا ضعف بینایی هستند.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us