دلایل ضعف بینایی

ضعف بینایی چیست؟
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
آسیبهای ضعف بینایی
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷


دلایل ضعف بینایی


بیماری های چشم یک علت شایع ضعف بینایی هستند . به طور مثال :


• • تیرگی و کدری دید، این نوع از ضعف بینایی می تواند منجر به آب مرواريد گردد.
• • ضعف خفیف یا بینایی مبهم مربوط به دژنراسیون ماکولا است.
• • رتینوپاتی دیابتی باعث کور لکه ای، سوزش و انحراف بینایی می شود.
• • ضعف بینایی محیطی مشخصه گلوکوم است.
• • Retinitis pigmentosa بینایی محیطی و توانایی بینایی در تاریکی را کاهش می دهد.
• حساسیت به نور و از دست دادن وضحح بینایی از نشانه های دیگر این بیماری میباشد .
• • وراثت و آسیب های چشم می تواند منجر به ضعف بینایی گردد.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us