تعریف نابینایی قانونی

معنی نابینایی قانونی چیست؟
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷
چگونه بسیاری از مردم به نابینایی قانونی مبتلا میگردند؟
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷


تعریف نابینایی قانونیسطح آسیب دیدگی است که توسط قانون تعریف شده و محدودیت فعالیت های مجاز (مانند رانندگی) را به دلایل ایمنی یا تعیین واجد شرایط بودن آن مشخص مینماید . شرایط کمک به این نوع معلولیت به شکل کمک آموزشی، خدماتی یا پولی میباشد .
اداره تامین اجتماعی ایالات متحده (SSA) نابینایی قانونی را به صورت زیر تعریف می کند:

1. برای افزایش بینایی بین 20/200 یا کمتر در چشم راست خود بایستی از لنز یا عینک استفاده نمایید .
2. محدودیت میدان دید در چشم باید زاویه ای بیش از 20 درجه باشد.
(اگر اختلال بینایی دارید اما طبق تعریف SSA دارای نابینایی قانونی نیستید، هنوز ممکن است واجد شرایط برای مزایای سوشال سکیوریتی بر اساس معلولیت باشید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت SSA مراجعه نمایید.)

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us