چگونه بسیاری از مردم به نابینایی قانونی مبتلا میگردند؟

تعریف نابینایی قانونی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
توجه به محدودیت بینایی در نابینایی قانونی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷


چگونه بسیاری از مردم به نابینایی قانونی مبتلا میگردند؟براساس گزارش National Federation در سال 2009 حدود 1.3 میلیون نفر در ایالات متحده مبتلا به نابینایی قانونی بوده اند.
در مطالعه ای که در سال 2004 توسط گروه تحقیقات شایع بیماری های چشم انجام شد ، نزدیک به یک میلیون (937000) نفر بالای 40 سال در ایالات متحده دچار نابینایی قانونی و 2،4 میلیون آمریکایی دارای دید کم بودند (حد بینایی اصلاح شده در آنها کمتر از 20/40 بوده است ). نویسندگان این تحقیق ، پیشبینی کرده اند که تعداد آمریکایی های مبتلا به نابینایی قانونی تا سال 2020حدودا 70 درصد افزایش خواهد یافت و تا 1.6 میلیون نفر خواهد رسید ، افزایش تعداد افرادی که دچار بینایی کم هستند، عمدتا به دلیل پیری جمعیت درایالات متحده میباشد.
در ایالات متحده وضوح بینایی تقریبا با یک سیستم اندازه گیری به دست می آید که دقت بینایی Snellen را بیان می کند. در این سیستم ، حروف کوچک و کوچکتر در یک نمودار چشمی نمایش داده میشوند و نتایج به صورت یک کسر استاندارد برای مشاهده فاصله از 20 فوت بیان می گردد.
اگر شما دارای 20/20 نقطه ضعف بینایی Snellen باشد، این بدین معنی است که کوچکترین حروفی که می توانید از فاصله 20 فوت (اولین عدد در کسر) تشخیص دهید، همان اندازه کوچکتراز حروفی است که افراد با "دید طبیعی" در فاصله 20 فوت (تعداد دوم در کسر) تشخیص میدهند .
اما اگر حد بینایی 20/200 را دارا باشید، کوچکترین حروف که می توانید از فاصله 20 فوت شناسایی کنید، به اندازه کوچکترین حرفی است که فرد با "دید طبیعی" می تواند از فاصله بسیار وسیع تر حدود 200 فوت تشخیص دهد . بنابراین وضعیت بینایی شما برای دیدن و شناسایی اشیائی که به طور مستقیم به آنها نگاه می کنید، بسیار نامطلوب میباشد (در واقع 10 برابر بدتر از آن چیزی است که درفرد معمولی وجود دارد).
نکته مهم برای افرادی که دچار نابینایی قانونی هستند ، هنگامیکه از لنزهای اصلاح کننده استفاده مینمایید ، بینایی شما باید 20/200 و یا بهتر باشد. تا زمانی که بینایی شما بوسیله لنز یا عینک اصلاح گردد و از 20/200 بینایی برخوردار گردید ، شما دچار نابینایی قانونی نمیباشید و مهم نیست به چه میزان نزدیک بینی، دوربینی یا آستیگماتیسم داشته باشید.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us