آیا می توان خشکی چشم را علت میگرن دانست؟

آیا امکان دارد خشکی چشم باعث سردرد گردد؟
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
آیا داروها می توانند باعث خشکی چشم گردند؟
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷


آیا می توان خشکی چشم را علت میگرن دانست؟به نظر می رسد که بین خشکی چشم و میگرن ارتباطی وجود دارد، اما برای اعلام نظر قطعی در این مورد لازم است تحقیقات بیشتری انجام گردد.
در یک مطالعه وضعیت 33 بیمار مبتلا به میگرن و 33 بیمار بدون میگرن یا سردرد بررسی گردید و مشخص شد بیماران مبتلا به میگرن علائم خشکی چشم بیشتری نسبت به افراد دیگر داشتند و محققان به این نتیجه رسیدند که حداقل برخی از حملات میگرنی ممکن است به علت وجود سندرم خشکی چشم باشد.
در مطالعه دیگری ، محققان قرنیه های دو گروه سنی و جنسی را که شامل 19 بیمار مبتلا به میگرن مزمن و 30 فرد بدون میگرن بودند مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که در مقایسه با گروه دوم ، بیماران مبتلا به میگرن دارای چگالی قابل توجهی از فیبرهای عصبی در قرنیه بودند. همچنین محققان خاطر نشان کردند که تمام افراد مبتلا به میگرن در این مطالعه علائم بیماری خشکی چشم داشتند.
با در نظر گرفتن حجم نسبتا کوچک این مطالعات، لازم است تحقیقات بیشتری انجام گردد تا به درک بهتری از ارتباط بین خشکی چشم و میگرن رسید، به این امید که این تحقیقات موجب ایجاد روش های درمان جدیدی برای کاهش فرکانس و شدت حملات میگرن در میان کسانی که از این بیماری رنج می برند گردد.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us