• آیا استفاده از رایانه یا تماشای تلویزیون باعث خشکی چشم میگردد؟

آیا داروها می توانند باعث خشکی چشم گردند؟
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
• چه عواملی باعث پر اشک شدن چشم میشود؟ آیا ممکن است چشمان پر اشک دچار خشکی چشم شوند ؟
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷


• آیا استفاده از رایانه یا تماشای تلویزیون باعث خشکی چشم میگردد؟بله، رایانه، تلویزیون و سایر دستگاه های دیجیتال می توانند خشکی چشم ایجاد کنند زیرا استفاده از این دستگاه ها بر روی چشمان ما تاثیر میگذارند .
پلک زدن بسیار مهم است چرا که با هر بار پلک زدن ، پلک های شما یک لایه تازه از اشک را در سراسر سطح چشم پخش کرده و باعث میشود تا سطح چشم مرطوب گردد.
متأسفانه مردم معمولا هنگام استفاده از رایانه ، تماشای تلویزیون یا سایر دستگاه های دیجیتالی کمتر پلک میزنند.. استفاده از کامپیوتر بر روی چشمان ما تاثیر گذاشته و باعث کاهش دفعات پلک زدن میگردد (بایستی با هر بار پلک زدن چشمها به طور کامل بسته شوند).
ما معمولا 10 تا 15 بار در دقیقه پلک میزنیم . اما مطالعات نشان می دهد زمانی افراد از کامپیوتر استفاده میکنند، کمتر پلک میزنند و یا پلک های خود را به صورت نیمه باز و بسته مینمایند . بنابراین لایه اشک نمیتواند اشک را در سراسر قرنیه پخش نماید .
این کاهش در میزان پلک زدن و افزایش درصد پلک زدن ناقص ، باعث افزایش خطر ابتلا به خشکی چشم در هنگام استفاده از کامپیوتر می گردد.
یک روش خوب برای پلک زدن متوالی در هنگام استفاده از رایانه یا سایر دستگاه های دیجیتال این است که حداقل هر 20 دقیقه یک بار ، یک وقفه در نگاه گردن به صفحه نمایش ایجاد کنیم . در طول این وقفه به اطراف اتاق (حداقل 20 فوت دورتر ) نگاه کنید و به طور کامل پلک بزنید. این کار را حداقل 20 ثانیه ادامه دهید. (ارائه دهندگان خدمات مراقبت از چشم این روش را قانون 20-20-20 می نامند.) .استفاده از این وقفه های كوتاه به طور معمول می تواند به طور قابل توجهی به شما در جلوگیری از خشکی چشم كمك نماید.

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us