مجله

مجله علمی


 
قصدمان اینست که در این صفحه شما را با بروزترین مقالات و مطالب علمی پیرامون جراحی های پیشرفته ی چشم آشنا کنیم.
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مقایسه لازک و پی آر کی PRK

مقایسه لازک و پی آر کی PRK no-repeat;center top;; auto مقایسه لازک و پی آر کی PRK مقایسه لازک و پی آر کی PRK لازک بسیار […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک

مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک no-repeat;center top;; auto مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک اگر قرنیه ی به طور […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت دوم)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت دوم) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت دوم) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت اول)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت اول) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت اول) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶

آیا آب مروارید رﺍ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﻣﯽ ﺗﻮﺍن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد؟

عمل جراحی لازک   no-repeat;center top;; auto عمل جراحی لازک   عمل جراحی لازک   عمل لازک یکی از روش های جایگزین برای اصلاح بینایی افرادی […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶

آیا ﺟﺮﺍﺣﯽ آب ﻣﺮوﺍرﯾﺪ، وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ?

ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ درﺑﺎره ﭼﺸﻢ no-repeat;center top;; auto ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ درﺑﺎره ﭼﺸﻢ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ درﺑﺎره ﭼﺸﻢ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ آب ﻣﺮوﺍرﯾﺪ در ﻗﺪﯾﻢ […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶

آستیگماتیسم چیست؟

عمل جراحی لازک   no-repeat;center top;; auto عمل جراحی لازک   عمل جراحی لازک   عمل لازک یکی از روش های جایگزین برای اصلاح بینایی افرادی […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶

لیزر (PRK) یا لیزیک؟ کدام مناسب است؟

عمل جراحی لازک   no-repeat;center top;; auto عمل جراحی لازک   عمل جراحی لازک   عمل لازک یکی از روش های جایگزین برای اصلاح بینایی افرادی […]