مجله

مجله علمی


 
قصدمان اینست که در این صفحه شما را با بروزترین مقالات و مطالب علمی پیرامون جراحی های پیشرفته ی چشم آشنا کنیم.
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش هجدهم)

درمان خشکی چشم (بخش هجدهم) ۹٫ LipiFlow به طور معمول اثرات مفید روش LipiFlow از یک تا سه سال یا بیشتر میباشد. عوارض جانبی درمان خشکی […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش هفدهم)

درمان خشکی چشم (بخش هفدهم) ۹٫ LipiFlow سیستم تسریع حرارتی(TearScience) یک نوع درمان چشم میباشد که ترکیبی از بهترین ویژگی های فشرده سازی گرم و ترمیم […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش شانزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش شانزدهم) ۸٫ کمپرس گرم یک راه جایگزین برای درمان خشکی چشم (و به طور بالقوه راحتتر) برای کمک به باز کردن غدد […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش پانزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش پانزدهم) ۷٫ ترمیم غدد مایبوميان درصد بسیار زیادی از موارد خشکی چشم ناشی از ناکافی بودن (میبوم) است که از غدد میبومی […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش چهاردهم)

درمان خشکی چشم (بخش چهاردهم) ۶٫ شاخه های پلانکتومی بعضی از شاخه های پلانکتومی برای کمک به درمان خشکی چشم موثر میباشد . پلاگین زاویه ای […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش سیزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش سیزدهم) برای اکثر افراد مبتلا به چشمان خشک Lacrisert تنها یک بار در روز استفاده می شود. به گفته شرکت سازنده، این […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش دوازدهم)

درمان خشکی چشم (بخش دوازدهم) ۵٫ Lacrisert Lacrisert (Bausch + Lomb) یک نوع استریل روان ساز و اعمال آهسته است که به قسمت زیرین پلک وارد […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش یازدهم)

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش دهم)

درمان خشکی چشم (بخش دهم) ۴٫ قطره چشم استروئیدی در سالهای اخیر پزشکان التهاب را یکی از علتهای خشکی چشم بیان کرده اند. التهاب اغلب باعث […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش نهم)

درمان خشکی چشم (بخش نهم) همچنین علائم خشكی چشم در بين مصرف كنندگان Xiidra در ۱۲هفته نیز از نظر آماري در مقايسه با شركت كنندگان در […]

شما در دستان باتجربه ی متخصصین ما هستید

اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش هجدهم)

درمان خشکی چشم (بخش هجدهم) ۹٫ LipiFlow به طور معمول اثرات مفید روش LipiFlow از یک تا سه سال یا بیشتر میباشد. عوارض جانبی درمان خشکی […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش هفدهم)

درمان خشکی چشم (بخش هفدهم) ۹٫ LipiFlow سیستم تسریع حرارتی(TearScience) یک نوع درمان چشم میباشد که ترکیبی از بهترین ویژگی های فشرده سازی گرم و ترمیم […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش شانزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش شانزدهم) ۸٫ کمپرس گرم یک راه جایگزین برای درمان خشکی چشم (و به طور بالقوه راحتتر) برای کمک به باز کردن غدد […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش پانزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش پانزدهم) ۷٫ ترمیم غدد مایبوميان درصد بسیار زیادی از موارد خشکی چشم ناشی از ناکافی بودن (میبوم) است که از غدد میبومی […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش چهاردهم)

درمان خشکی چشم (بخش چهاردهم) ۶٫ شاخه های پلانکتومی بعضی از شاخه های پلانکتومی برای کمک به درمان خشکی چشم موثر میباشد . پلاگین زاویه ای […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش سیزدهم)

درمان خشکی چشم (بخش سیزدهم) برای اکثر افراد مبتلا به چشمان خشک Lacrisert تنها یک بار در روز استفاده می شود. به گفته شرکت سازنده، این […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش دوازدهم)

درمان خشکی چشم (بخش دوازدهم) ۵٫ Lacrisert Lacrisert (Bausch + Lomb) یک نوع استریل روان ساز و اعمال آهسته است که به قسمت زیرین پلک وارد […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش یازدهم)

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش دهم)

درمان خشکی چشم (بخش دهم) ۴٫ قطره چشم استروئیدی در سالهای اخیر پزشکان التهاب را یکی از علتهای خشکی چشم بیان کرده اند. التهاب اغلب باعث […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

درمان خشکی چشم (بخش نهم)

درمان خشکی چشم (بخش نهم) همچنین علائم خشكی چشم در بين مصرف كنندگان Xiidra در ۱۲هفته نیز از نظر آماري در مقايسه با شركت كنندگان در […]