عمل پی آر کی

مجله علمی


 
قصدمان اینست که در این صفحه شما را با بروزترین مقالات و مطالب علمی پیرامون جراحی های پیشرفته ی چشم آشنا کنیم.
فروردین ۸, ۱۳۹۷

خطرات و عوارض جراحی لازک (قسمت اول)

خطرات و عوارض جراحی لازک (قسمت اول) no-repeat;center top;; auto خطرات و عوارض جراحی لازک (قسمت اول) خطرات و عوارض جراحی لازک (قسمت اول) عوارض جراحی […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶

لیزیک برای افراد زیر ۱۸ سال

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) در جراحی لازک […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم)

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) در جراحی لازک […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت سوم)

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت سوم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت سوم) در جراحی لازک […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت دوم)

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت دوم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت دوم) در جراحی لازک […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت اول)

مقایسه لازک و پی آر کی PRK no-repeat;center top;; auto مقایسه لازک و پی آر کی PRK مقایسه لازک و پی آر کی PRK لازک بسیار […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مقایسه لازک و پی آر کی PRK

مقایسه لازک و پی آر کی PRK no-repeat;center top;; auto مقایسه لازک و پی آر کی PRK مقایسه لازک و پی آر کی PRK لازک بسیار […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک

مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک no-repeat;center top;; auto مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک مقایسه عمل لازک با عمل لیزیک اگر قرنیه ی به طور […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت چهارم) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم)

جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم) no-repeat;center top;; auto جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت سوم) جراحی چشم لازک چگونه انجام میشود (قسمت […]