کاتاراکت کودکان

مجله علمی


 
قصدمان اینست که در این صفحه شما را با بروزترین مقالات و مطالب علمی پیرامون جراحی های پیشرفته ی چشم آشنا کنیم.
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶

آب مروارید در کودکان

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) در جراحی لازک […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶

در ﺟﺮﺍﺣـﯽ ﮐﺎﺗﺎرﺍﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑـﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺬﺍری ﻟﻨﺰ دﺍﺧﻞ ﭼﺸﻤﯽ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟

در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) no-repeat;center top;; auto در جراحی لازک چه اقداماتی انجام می شود (قسمت چهارم) در جراحی لازک […]