خارش چشم


برای درمان خارش چشم چه کارهایی باید انجام دهیم؟


تقربیا تمامی موارد خارش چشم در اثر الرژی ایجاد میشود . در اغلب موارد ، خارش خفیف توسط همان داروهای بدون نسخه انتی هیستامین برطرف میشود ، ضمن اینکه جهت بهبود علایم میتوانید از کمپرس سرد و یا پک های یخ نیز استفاده کنید


موارد شدید تر خارش به داروهای انتی هیستامین اختصاصی تر و داروهای اضافه نیاز دارند . گرچه خارش چشم معمولا جنبه اورژانس ندارد ، هنوز هم ممکن است برای بعضی از موارد خارش و دریافت داروی مناسب به پزشک مراجعه نمایید .
اگرچشم های شما ملتهب و قرمز است ممکن است دچار بلفاربت باشید . بری روشن شدن موضوع به پزشک مراجعه نمایید تا علت و درمان این وضعیت مشخص گردد .
راهکار: از مالش چشم های خود بپرهیزید ! مالش چشم سبب ازاد شدن مواد شیمیایی بخصوصی بنام هیستامین میشود که در واقع خارش را بدتر میکنند .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است


برای درمان خارش چشم چه کارهایی باید انجام دهیم؟


تقربیا تمامی موارد خارش چشم در اثر الرژی ایجاد میشود . در اغلب موارد ، خارش خفیف توسط همان داروهای بدون نسخه انتی هیستامین برطرف میشود ، ضمن اینکه جهت بهبود علایم میتوانید از کمپرس سرد و یا پک های یخ نیز استفاده کنید


موارد شدید تر خارش به داروهای انتی هیستامین اختصاصی تر و داروهای اضافه نیاز دارند . گرچه خارش چشم معمولا جنبه اورژانس ندارد ، هنوز هم ممکن است برای بعضی از موارد خارش و دریافت داروی مناسب به پزشک مراجعه نمایید .
اگرچشم های شما ملتهب و قرمز است ممکن است دچار بلفاربت باشید . بری روشن شدن موضوع به پزشک مراجعه نمایید تا علت و درمان این وضعیت مشخص گردد .
راهکار: از مالش چشم های خود بپرهیزید ! مالش چشم سبب ازاد شدن مواد شیمیایی بخصوصی بنام هیستامین میشود که در واقع خارش را بدتر میکنند .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است