درمان عفونت های چشمی (بخش دوم)


درمان عفونت های چشمی (بخش دوم)در منزل ، اگر فردی دچار چشم قرمز شده یا میدانید که عفونت چشم دارد ،همواره از حوله و رختخواب تمیز استفاده کنید و هیچگاه از وسایل مشترک استفاده ننمایید و به همه افراد توصیه کنید که در رعایت کامل بهداشت بویژه دست هاو چشم های خود کوشا باشند . بطور کلی به کودکان خود بیامزید که از تمای با چشم های خود با دست های الوده اجتناب کنند .
اگر از کنتاکت لنز استفاده می کنید به اصول بهداشتی توصیه شده توسط پزشک خود توجه نموده و حتما فبل از مصرف کنتاکت لنز دستهای خود را بخوبی و با آب و صابون بشوئید .
همچنین مراقب باشید که خوابیدن با کنتاکت لنز حتی اگر از لنز های سیلیکونی هیدروژل که برای استفاده شبانه نیز مجازند استفاده می کنید ممکن است شما را به عفونت های چشمی ناشی از لنز مستعد نماید .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است