رعایت بهداشت پلک ها و بهبود علایم بلفاریت (بخش سوم)


رعایت بهداشت پلک ها و بهبود علایم بلفاریت (بخش سوم)برای تمیز کردن لبه های پلک :

بعد از تمیز کزدن دستها لبه پلک را با چیزی شبیه گوش پاک کن تمیز یا گاز تمیز پاک کنید
سعی کنید هرگونه ذره ها و ترشحاتی را که جدا کرده اید از روی لبه پلک تمیز نمایید
به دقت روی مژه ها و لبه های پلک حرکت کنید و ماساژ دهید
با آب سرد لبه های پلک را بشویید
همین کار را بر روی چشم مقابل ولی با پارجه یا گوش پاک کن دیگری تکرار نمایید
تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است