درمان بلفاریت (بخش اول)


درمان بلفاریت (بخش اول)


رعایت بهدااشت پلک ها باعث بهبود علایم بلفاریت میشود


ممکن است بلفاریت درمان قطعی نداشته باشد . اما همانطور که پیش از این گفته شد ، رعایت بهداشت و مصرف دارو در اداره بلفاریت موثر بوده و ماساژ مناسب و کمپرس گرم میتواند در باز کردن غدد مزبور تاثیر داشته باشد .
اگر شما از کنتاکت لنز نرم استفاده میکنید ، ممکن است پزشک به شما کنتاکت لنز سخت را توصیه کند و یا توصیه نماید کنتاکت لنز نرم تان را مرتبا و هر از گاهی بردارید تا ریز ه هایی که ممکن است در جریان بلفاریت تجمع می یابدرا بکاهید . بسته به شدت علائم ممکن است لازم باشد مدتی از زدن کنتاکت لنز صرف نظر نمائید .

خانم ها بهتر است آارایش سبکتری کنند چراکه آرایش بهداشت پلک را بیشتر مختل میکند . اگر پزشک شامپو ضد شوره را توصیه کرد مراقب باشید به چشم وارد نشود چراکه چشم شما را تحریک خواهد کرد .
تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است