رعایت بهداشت پلک ها و بهبود علایم بلفاریت (بخش اول)


رعایت بهداشت پلک ها و بهبود علایم بلفاریت


رعایت بهدااشت پلک ها باعث بهبود علایم بلفاریت میشود


بلفاریت به علت انکه بیماری مرمنی است و در واقع هیچگاه بطور کامل درمان نمیشود بطور کامل هم کنترل نمیشود .پزشک شما ممکن است یک یا چند مورد زیر را به عنوان توصیه های بهداشتی به شما توصیه نماید .
بر روی لبه پلک خود کمپرس گرم نمایید
لبه های پلک خود را با محلول های تجاری که برای اینکار تولید شده اند یا با شامپو تمیز نمایید
به دقت لبه های پلک را ماسا‍‍‍ژ دهید
کمپرس گرم قبل از اینکه لبه های پلک و مژه ها را بشویید سبب نرم شدن دلمه های لبه پلک میشود .گرما نیز سبب میشود که هر گونه منافذ بسته شده غدد مترشحه میبومین لبه پلک شل و باز شود .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است