سایر عوارض جراحی کاتاراکت (بخش دوم)


سایر عوارض جراحی کاتاراکت (بخش دوم)


سایر عوارض جراحی آب مروارید جزئی بوده و شامل موارد زیر میباشند:


• تورم قرنیه یا شبکیه
• افزایش فشار داخل چشم (فشار خون چشم)
• چشم پلک (پتوز)
عوارض جزئی معمولا با دارو برطرف میگردند.

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است