نزدیک بینی (Nearsightedness)


نزدیک بینی


نزدیک بینی، رایج ترین بیماری انکساری چشم میباشد و در سال های اخیر نیز شایع تر شده است.


مطالعه اخیر موسسه ملی چشم (NEI) نشان می دهد که نزدیک بینی 25 درصد از جمعیت ایالات متحده (سنین 12 تا 54) درسال های 1971 تا 1972 و حدودا" 41.6 درصد در سال های 1999تا 2004 افزایش یافته است.

اگر چه دلیل دقیق افزایش نزدیک بینی در کوتاه مدت در میان آمریکایی ها ناشناخته مانده است اما بسیاری از پزشکان چشم احساس می کنند ، علت آن افزایش خستگی چشم ویا عوامل ژنتیکی میباشد.

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است