کاربرد لیزیک

لیزیک در چه مواردی انجام میشودليزيك در اغلب اوقات براي افرادي به كار مي رود كه براي نزديك بيني از عينك يا لنز استفاده مي كنند. گاهي هم براي تصحيح دور بيني به كار مي رود. و آستيگماتيسم را هم در نمره هایی خاص تصحيح میكند.

سازمان دارو و غذا (FDA) ليزر اگزومر را براي تصحيح نزديك بيني تا 12- ديوپتر با 4- ديوپتر آستيگمات و براي تصحيح دوربيني از 1+ تا 6+ با 1 ديوپتر آستيگمات را تأييد كرده است. (ديوپتر، معيار سنجش عيب انكساري است. ديوپتر منفي به منزله نزديك بيني و ديوپتر مثبت به منزله دور بيني است.)

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است