کنترل نزدیک بینی (بخش اول)کنترل نزدیک بینی


با توجه به این که امروزه نزدیک بینی در افراد در حال افزایش است ، علاقه زیادی به یافتن راه های کنترل پیشرفت نزدیک بینی در دوران کودکی وجود دارد.
تعدادی از تکنیک های مختلف از قبیل قرار دادن لنزهای پیشرفته دو طرفه در چشمان اطفال ، و لنزهای قابل نفوذ گاز - با نتایج مخلوط مورد آزمایش قرار گرفته اند .
به تازگی، محققان در نیوزیلند نتایج دلگرم کننده ای از لنزهای نرم افزاری ویژه "متمرکز دوگانه" را برای کنترل نزدیک بینی کوتاه مدت در کودکان ارائه داده ان. لنزهای آزمایشی دارای قدرت قابل توجهی نسبت به لنز های مرکز در محیط پیرامون هستند و تصور می شود که defocus محیطی ممکن است طولانی شدن نزدیک بینی چشم را کاهش دهد.

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است