آیا آب مروارید باعث نابینایی می گردد؟


بله ، اگر این عارضه درمان نگردد، باعث کاهش بینایی شده و در نهایت منجر به کوری قانونی یا حتی نابینایی می گردد.
اما وقتی مردم کلمه "نابینایی" را می شنوند، بسیاری معتقدند که این وضیت دائمی است و نمی تواند درمان گردد، در صورتی که کاهش بینایی ناشی از آب مروارید معمولا با جراحی و قرار دادن لنز داخل چشمی (IOL) به طور موفقیت آمیز درمان میگردد.
نتایج جراحی های آب مروارید های مدرن بسیار مطلوب است؛ افرادی که قبل از جراحی دچار کوری قانونی بوده اند، اغلب می توانند جهت انجام رانندگی بدون عینک ، بعد از درمان آب مروارید و قرار گرفتن IOL در چشم نتایج مطلوبی را بدست بیاورند.
با این حال برای بدست آوردن بهترین نتایج بعد از جراحی آب مروارید، معمولا توصیه می شود که جراحی قبل از اینکه آب مروارید باعث کاهش بینایی یا کوری قانونی شود ، انجام گردد.
آب مروارید پیشرفته که باعث از دست رفتن شدید بینایی می شود، منجر به افزایش خطر جراحی آب مروارید نیز میگردد.تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است