آیا اگر دچار گلوکوم باشم می توانم جراحی آب مروارید انجام دهم؟


بله، در صورت داشتن گلوکوم خواهید توانست جراحی آب مروارید انجام دهید.
در حقیقت، در بعضی موارد، شما می توانید گلوکوم خود را مدیریت کنید یا احتمالا داروهای گلوکوم باعث از بین رفتن آن میگردد.
همچنین ممکن است جراح آب مروارید از جراحی گلوکوم استفاده نماید، در حالی که جراحی آب مروارید و این جراحی هر دو در یک زمان انجام می شوند.
برای نظارت بر فشار داخل چشم (IOP) در افراد مبتلا به گلوکوم که جراحی آب مروارید انجام می دهند، نیاز است احتیاط بیشتری انجام شود.
ممکن است IOP در ساعتهای بعد از جراحی آب مروارید در بیمار افزایش یابد. همچنین ممکن است بعد از انجام جراحی، فشار داخل چشم گاهی سریعا رخ دهد.
به همین علت ضروری است افراد مبتلا به گلوکوم توصیه های پزشک را جدی گرفته و جراح آب مروارید خود را در مورد استفاده از داروهای گلوکوم قبل و بعد از جراحی آب مروارید و در همه مراحل بعد از جراحی در جریان قرار دهند.
ممکن است در بیماران مبتلا به گلوکوم بعد از جراحی آب مروارید ، جهت پیگیری دقیق تر فشار چشم و تجویز دارو برای مدیریت مطلوب ترگلوکوم ، نیاز به بررسی بیشتری باشد.تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است