چشم صورتی (pink eye) یا همان کونژکتیویت


چشم صورتی (pink eye) یا همان کونژکتیویت :یکی از عفونت های شایع چشمی بویژه در گروه کودکان است که بیشتر در مهد کودک ها ، مدارس ابتدایی ، و محیط های مشابه ان دیده میشود . به همین دلیل مربی های مهد کودک و معلمان نیز بنوعی مستعد ابتلا به همین عفونت ها هستند .
بیشترعفونت های شایع ملتحمه یا همان کونژکتیویت انواع ویروسی و باکتریال دارند . شیرخواران ممکن است در جریان تولد از مادرانی که خود مبتلا به عفونت های تناسلی هستند عفونت های اکتسابی دیگری را با منشا سوزاکی ( gonococcal ) یا کلامیدیایی از مادران خود دریافت کنند .

تعیین وقت مشاوره رایگان