آیا امکان دارد خشکی چشم باعث سردرد گردد؟آیا امکان دارد خشکی چشم باعث سردرد گردد؟بسیاری از افراد مبتلا به سردرد نیز ممکن است دچار خشکی چشم باشند. افرادی که خشکی چشم دارند گاهی از شدت سردرد احساس ناراحتی میکنند . اما لازم است تحقیقات بیشتری در زمینه رابطه بین خشکی چشم و سردرد انجام شود ،از جمله این که آیا یکی باعث دیگری می گردد یا سردرد و خشکی چشم یک علت مشترک دارند .
اداره تامین اجتماعی ایالات متحده (SSA) نابینایی قانونی را به صورت زیر تعریف می کند:
اگر محققان روزی به این نتیجه برسند که به طور قطع خشکی چشم باعث سردرد می گردد ، این موضوع عجیب نخواهد بود ، چرا که در حال حاضر برخی شواهد ارتباط بین خشکی چشم و میگرن را نشان میدهند.
همچنین یکی از چشم پزشکان اعلام کرد: زمانی که خشکی چشم را در 200 بیمار مبتلا به بیماری خفیف خشکی چشم که از سردرد نیز شکایت میکردند درمان نمود ، دربیش از 90 درصد از کسانی که بهبود یافتند ، سردرد آنها به طور قابل توجهی کاهش یافت و یا سردرد آنها پس از یک ماه از درمان خشکی چشم برطرف گردید.تعیین وقت مشاوره رایگان