آیا جراحی آب مروارید فلوتر را درمان می نماید؟


جراحی آب مروارید به دلیل حذف نقاط کدر شده در چشم بینایی را بهبود میبخشد ، این نقاط در قسمت پشت مردمک قرار دارند.
از آنجا که این نقاط در قسمت پشتی چشم (در حفره بزرگی در پشت چشم، بین لنز و شبکیه قرار گرفته است) تخلیه آب مروارید و جایگزینی آن با لنز داخل چشمی (IOL) میزان فلوتر را کاهش نخواهد داد.
در حقیقت، اگر دچار فلوتر هستید، بعد از جراحی آب مروارید، ممکن است برای مدتی فلوتر را بیشتر تجربه نمایید .

این نقاط تیره رنگ شناور معمولا رایج هستند. اکثر این نقاط نسبتا کوچک بوده و تنها در معرض شرایط خاص نور ، ناراحتی جزئی ایجاد مینمایند.
اگر بعد از جراحی آب مروارید، این نقاط به صورت بزرگ دیده میشوند و موجب ناراحتی شما میگردند، بایستی به چشم پزشک ، جراح آب مروارید و یا به پزشک متخصص مراجعه نمایید.
در بعضی موارد روشی به نام لیزر ویترولیز می تواند به راحتی و به طور موثر این نقاط بزرگ را که موجب ناراحتی می شوند را درمان نمایند.تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است