آیا می توان بعد از انجام لیزیک ، جراحی آب مروارید انجام داد؟


بله، جراحی آب مروارید می تواند بعد از انجام لیزیک انجام شود.
در واقع، جراحی آب مروارید می تواند بعد از هر نوع روش تصحیح لیزری چشم ، از جمله لیزیک، PRK، اپی لیزیک و صورت پذیرد.
ليزيک و انواع ديگر تصحيح ليزری باعث انحناي بیشتر سطح چشم (قرنيه) مي شود.
جراحی آب مروارید را می توان بدون انجام پیش لیزیک به صورت موفق انجام داد ، اما آنها می توانند اطلاعات بیشتری به جراح آب مروارید برای تعیین بهترین لنز داخل چشمی (IOL) و برای بدست آوردن نتایج مطلوبتر بعد از جراحی آب مروارید ارائه دهند.تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است