تاری دید


برای درمان تاری دید چه کارهایی باید انجام دهیم؟


اگر دچار تاری دید سریع و ناگهانی شده اید ، بدانید وضعیت اورژانسی پیش امده است . به پزشک خود و یا نزدیکترین اورژانس مراجعه کنید .


اگر در یک چشم احساس تاری دید و یا تاریک شدن ناگهانی کرده و انگار پرده ای مقابل دید شما امده است ، با وضعیت اورژانسی روبرو هستید و لازم است سریعا به اورژانس و یا پزشک خود مراجعه نماید . این موضوع ممکن است به علت کندگی شبکیه و یا سکته رگ های چشم شما باشد.
اگر دچار تاری دید خفیفی هستید که نوسان دارد و کم و زیاد میشود ، ممکن است به علت خستگی ، خشکی چشم و یا استرین چشمی باشد . بخاطر داشته باشید که بیماریهای زیادی از قبیل چشم صورتی ، خشکی چشم ، الرژی و حتی کار زیاد نزدیک ممکن است باعث اختلال دید گذرا شوند .
راهکار: برای مورد خفیف تاری دید ، به چشم های خود استراحت بدهید . اگر تاری دید ازبین نرفت ، با پزشک خود مشورت نماید .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است