احساس جسم خارجی

دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
خارش چشم
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

احساس جسم خارجیاحساس جسم خارجی در چشم در نظر شما جنبه اورژانس داشته و عملا نیز همینطور است . بسته به اینکه جسم خارجی یک قطعه فلزی کوچک ، چیزی تیز مانند شیشه و یا چیز دیگری باشد ، لازم است توسط چشم پزشک معاینه شوید.
چشم خود را نمالید و سعی نکنید که أن را خارج سازید . چشم خود را ببندید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.
راهکار: واقع بین باشیم . اینطور نیست که هر چیزی که در چشم ما احساس میشود لزوما اورژانس است . همه ما شده کهگاهی موارد احساس چیزی را درچشم خود احساس کرده و لحظه ای بعد چنین احساسی نداریم . اگر فکر میکنید ذره اشغال موجود در محیط وارد چشم شماشده میتوانید با کمی شتستشو سعی در خارج نمودن أن نمایید . اگر میتوانید پلک خود را برگردانید وببینید ایا میتوانید پلیسه را بردارید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us