تاری دید

ضربه به چشم
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

برای درمان تاری دید چه کارهایی باید انجام دهیم؟


اگر دچار تاری دید سریع و ناگهانی شده اید ، بدانید وضعیت اورژانسی پیش امده است . به پزشک خود و یا نزدیکترین اورژانس مراجعه کنید .


اگر در یک چشم احساس تاری دید و یا تاریک شدن ناگهانی کرده و انگار پرده ای مقابل دید شما امده است ، با وضعیت اورژانسی روبرو هستید و لازم است سریعا به اورژانس و یا پزشک خود مراجعه نماید . این موضوع ممکن است به علت کندگی شبکیه و یا سکته رگ های چشم شما باشد.
اگر دچار تاری دید خفیفی هستید که نوسان دارد و کم و زیاد میشود ، ممکن است به علت خستگی ، خشکی چشم و یا استرین چشمی باشد . بخاطر داشته باشید که بیماریهای زیادی از قبیل چشم صورتی ، خشکی چشم ، الرژی و حتی کار زیاد نزدیک ممکن است باعث اختلال دید گذرا شوند .
راهکار: برای مورد خفیف تاری دید ، به چشم های خود استراحت بدهید . اگر تاری دید ازبین نرفت ، با پزشک خود مشورت نماید .

تعیین وقت مشاوره رایگان
Connect us