بلفاریت قدامی


بلفاریت قدامیعلائم بلفاریت استافیلوکوکی معمولا شدیدتر بوده و حتی میتواند به ریزش مژه ها منجر شود .
علاوه بر تمیز کردن و و بهداشت پلک ، ممکن است یک پماد انتی بیوتیک نیز تجویز شود . ممکن است همراه با بلفاریت باکتریال نوعی چشم قرمز عفونی نیز به علت همان عامل باکتریال دیده شود .
علاوه بر استافیلو کوک ،انواع دیگری از باکتری ها وو یروسها نیز میتواند عامل بلفاریت قدامی باشند . بدون درمان بلفاریت باکتریال ممکن است اثرات طولانی مدتی مثل اکتروپیون (بیرون زدگی لبه های پلک ، ضخیم شدن لبه پلک ،گشاد شدن وبرجسته شدن مویرگ ها ، تریکیازیس و انتروپیون ( بداخل برگشتن لبه های پلک ) را بدنبال داشته باشد . در انتروپیون و تریکیازیس ، ممکن است مژه های ناجور بر روی قرنیه کشیده شده و هرازگاهی سبب خراشیدگی های مکرر قرنیه شوند .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است